Menu

Privacy statement

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 14 juli 2016

1. Algemeen

1.1 De partijen: LeanFund.us en Get a Crowd, waarbij LeanFund.us de uitvoerende en begunstigde partij is van verschillende de crowdfunding campagnes en Get a Crowd de leverancier is van de techniek van Leanfund.us.

1.2 In dit privacybeleid wordt beschreven hoe de partijen de persoonsgegevens van elke gebruiker verwerken. U dient zich ervan bewust zijn dat partijen niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Partijen raden u aan bij het via deze website benaderen van websites van derden telkens het privacybeleid en de disclaimer van die derden te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op de website van partijen bent als de URL is gewijzigd.

2. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

2.1 De partijen verzamelt uw persoonsgegevens wanneer u deze via de website van Leanfund.us hebt doorgegeven.

2.2 De partijen gebruiken deze persoonsgegevens voor het doel waarvoor u uw persoonsgegevens aan de partijen hebt verstrekt:

2.2.1 als u de partijen om informatie over diensten en/of producten verzoekt, verwerken de partijen uw persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen;

2.2.2 als u een bestelling doet, gebruiken de partijen uw persoonsgegevens om die bestelling af te handelen;

2.2.3 als u zich opgeeft voor de nieuwsbrief, gebruiken de partijen uw persoonsgegevens om u de nieuwsbrief toe te zenden.

2.3 Daarnaast kunnen de partijen uw persoonsgegevens gebruiken om u op de hoogte te stellen van producten of diensten van de partijen die interessant voor u zouden kunnen zijn. Indien u hier geen prijs op stelt, kunt u zich te allen tijde afmelden via de in de betreffende mailing aangegeven methode.

3. Minderjarigen

3.1 In sommige gevallen de partijen expliciet om toestemming om bepaalde persoonsgegevens te mogen gebruiken. Als de gebruiker jonger is dan 16 jaar, is de toestemming van de ouder of voogd nodig om de persoonsgegevens te verstrekken aan de partijen. De ouder of voogd kan in dat geval ook altijd aan de partijen verstrekte gegevens aanpassen of verwijderen.

4. Doorgifte aan derden

4.1 De partijen zullen uw persoonsgegevens niet aan derden doorgeven, tenzij

4.1.1- de doorgifte geschiedt aan een door de partijen voor de in dit privacybeleid opgesomde doeleinden ingeschakelde bewerker, met welke bewerker de partijen een overeenkomst hebben gesloten die erop ziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen; of

4.1.2 De partijen op grond van een wettelijke verplichting gehouden zijn uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

5. Cookies

5.1 De partijen maken gebruik van zogenaamde cookies.

6. Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens

6.1 U hebt recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens.

6.2 Indien u van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien u vragen hebt over dit privacybeleid, kunt u via onderstaande gegevens contact met de partijen opnemen. Indien u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per email, dan kunt u zich afmelden middels de link onderaan de betreffende e-mail.

7. Bewaartermijn

7.1 De partijen bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan voor de verwerking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt noodzakelijk.

8. Wijzigingen in het privacybeleid

8.1 De partijen behouden zich het recht voor haar privacybeleid aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. De partijen adviseren u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.